Kleiner
Groter

Gevoelstemperatuur - Windchill - calculator

Randall Osczevski en Maurice Bluestein JAG/TI (2001):

Door Randall Osczevski en Maurice Bluestein werd door JAG/TI methode vastgesteld. In tegenstelling tot beide eerder genoemde methoden houdt JAG/TI rekening met dalend warmteverlies bij een lagere huidtemperatuur. De formule voor de gevoelstemperatuur op basis van JAG/TI luidt: Tgevoel(°C) = 13,12 + 0,6215*Tlucht + 0.3965*(Tlucht - 28,676)*S10m0,16
S10m = windsnelheid (km/h) op anemometerhoogte van 10 m
Tlucht in °C
De JAG/TI-methode is ontwikkeld voor het warmteverlies van een lopend mens (snelheid 4,8 km/uur), gekleed op de kou en met weinig of geen zon. Bij direkte zonneschijn op de huid kan de gevoelstemperatuur wel 5 tot 10 graden hoger zijn, maar hiermee wordt in de methode geen rekening gehouden.
Geldig voor Tlucht = -46 ... +10 °C en S10m = 4,8 ... 177 km/h (1.34 ... 49 m/s). Géén zonneschijn. met temperatuur T in °C op 1,50 meter hoogte en windsnelheid W in m/s op 10 meter hoogte. De methode is ontwikkeld voor een luchttemperatuur tussen -46 en +10°C en voor windsnelheden gemeten op standaard meethoogte (10 meter) tussen 1,3 en 49,0 m/s. De windsnelheid wordt met de machtsfunctie (0,16) herleid van de windmeting op 10 meter hoogte naar de wind op 1,50 meter hoogte.

R.G. Steadman (1971, 1979, 1984, 1994, met R.G. Quayle):

De laatste revisie van de Steadman formule luidt:
Tgevoel = 1.41 - 1.162*S + 0.98*Tlucht+0.0124*S2 + 0.0185*S*Tlucht
T in °C en S in m/s.
of als warmteverlies:
H (W/m2) = 1.1622*(10.45 + 10*√(S) - S)*(33 - Tlucht)
Robert Steadman baseerde zijn berekening op het evenwicht tussen warmteverlies en warmteproduktie van een gezond persoon. Bij zijn formule gaat hij uit van kleding die is aangepast aan de weersomstandigheden en het feit dat de persoon zich met een snelheid van bijna vijf kilometer per uur voortbeweegt.

Verder betrekt Steadman in zijn formule behalve de genoemde factoren ook de luchtvochtigheid en zonnestraling. Het KNMI (Nederland) gebruikte tot eind 2009 de formule van Steadman. Tegenwoordig wordt de JAG/TI formule gehanteerd, die we hierboven in het eerste paragraaf hebben behandeld.

P.A. Siple en C.F. Passel (1945):

Tgevoel(°C) = 33 + (Tlucht- 33)*(0.474 + 0.454*√(S)-0.0454*S)
S = windsnelheid (m/s) op anemometerhoogte van 10 m
Geldig voor S ≥ 1.79 m/s en Tlucht ≤ 33 °C
De formule van Siple/Passel werd tot eind 2001 met name in Amerika en Canada het meeste gebruikt. Vooral bij lage temperaturen en veel wind geeft deze formule echter erg slechte resultaten.

A. Court (1948):

Tgevoel(°C) = 33 + (Twind- 33)*(0.550 + 0.417*√(S)-0.0454*S)
De formule van Court geeft iets betere resultaten dan de formule van Siple/Passel. Warmteverlies t.g.v. wind chill by Siple/Passel: H (W/m2) = 845.1 - 25.608*Tgevoel
of direct uit Tlucht en S (Siple/Passel formule):
H = (12.1452 + 11.6222*√(S) - 1.16222*S)*(33-Twind )

W.G. Rees (1993):

De Australian Atlantic Division van Environment Antarctica gebruikt voor de wind chill de formule van Rees.
Tgevoel = 2*[(-32*S/25 - Tlucht)/(2 + 1.5*S/25) + Tlucht]
T in °C en S in m/s.
De resultaten van deze formule wijken niet eens zo veel af van de Steadman formule.

Invoer:
(Tussen -46 en 10°C)
(km/h) (m/s)


 
Resultaat:

Gedurende koude en winderige dagen is het niet de actuele luchttemperatuur die het direkt koud maakt, maar de zogenaamde gevoelstemperatuur of windchill.
Deze waarde is niet een temperatuur gemeten door het weerstation, maar een berekende waarde.
De gevoelstemperatuur is afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid (liefst gemiddeld). Hoe sneller lucht (de wind) over onze huid stroomt, hoe sneller de warmte hiervan zal worden afgevoerd. Wij ervaren dit als het sneller koud krijgen, aangezien de oppervlakte van de blootgestelde huid hierdoor sneller afkoelt.

Voor de berekening van deze gevoelstemperatuur bestaan verschillende methoden Steadman, Siple, Court,Rees en JAG/TI.
Klik hier voor uitleg over de methodes. "Bereken de gevoelstemperatuur"

In Nederland maakt men gebruik van de formule die Action Group on Temperature Indices (JAG/TI). JAG/TI heeft ontwikkeld.

De methode van Siple gaat uit van een "onbeschermd" (dus naakt!) persoon die met een snelheid van 6,5 km/h wandelt. De mens is zelden op deze manier bezig. Voor de met (goede) kleding bedekte lichaamsdelen is de verkregen gevoelstemperatuur met deze methode dus te extreem, maar voor het gezicht en de handen van een hardloper of fietser (snelheid > 10 km/h) is deze gevoelstemperatuur eigenlijk nog aan de lage kant.
De gevoelstemperatuur volgens Siple komt begrijpelijkerwijs een stuk lager uit dan volgens de Steadman-methode, omdat Siple is uitgegaan van een naakt persoon.

Het heeft alleen zin de gevoelstemperatuur te berekenen bij temperaturen tussen ca. 10 graden boven nul en -46 graden. Ook moet de windsnelheid hoger zijn dan ca.7 km/h maar niet boven 72km/h.

Door het verschil in de gebruikte factoren en formules komen verschillende uitkomsten voor bij dezelfde aanvangswaarden van temperatuur en windsnelheid.

Voorbeeld: een wandelaar zal een paar graden vorst bij een matige wind (windkracht 3 Beaufort ca. 15 km/h) al als enkele graden kouder ervaren. Bij een stormachtige wind is het voor zijn gevoel 15 tot 20 graden kouder. Een (brom)fietser zal de kou weer heel anders ervaren, zeker wanneer hij de wind tegen heeft.
U weet het uit eigen ervaring: bij -10 en windstil weer voelt het minder koud aan dan bij -10 en bijvoorbeeld windkracht 5.
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de informatie op de site van Meteo Beverwijk gelden een disclaimer , en copyright notice en regels t.b.v bescherming van persoonsgegevens.
Copyright © 2004 - 2016 Meteo Beverwijk.