Kleiner
Groter

Windschaal van Beaufort

Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan.
De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter.
De schaal geldt dus voor de druk van de wind.

Windstil

Windkracht 0 op de schaal van Beaufort met een gemiddelde windsnelheid over tien minuten van 0 tot 1 km/uur of 0 tot 0,2 meter per seconde en een variabele windrichting. Rook stijgt recht of vrijwel recht omhoog. Planten zijn in rust, vogels volop in de weer en de herfstdraden zweven in de lucht. Het oppervlak van de zee is bij windstil weer spiegelglad. In De Bilt is de wind gemiddeld over 1971-2000 gedurende jaarlijks 5,2% van de tijd stil en variabel, in De Kooy bij Den Helder gedurende slechts 1,3% van de tijd.

Zwakke wind

Windkracht 1 of 2 op de schaal van Beaufort met gemiddeld over tien minuten windsnelheden tussen 1 en 5 km/uur of tussen 0,3 en 1,5 meter per seconde (winkdracht 1) en tussen 6 en 11 km/uur of tussen 1,6 en 3,3 meter per seconde (windkracht 2). Rookpluimen zijn dan goed te gebruiken om de richting van de wind uit af te leiden en bij windkracht 2 voel je de wind in je gezicht. Een zwakke wind heeft op planten weinig effect, hoogstens gaan bij windkracht 2 bladeren wat ritselen. Verder zijn er bij windkracht 1 veel zwevende vogels, vliegende bladluizen en spinnen aan draden en worden bij windkracht 2 alle vogels en diersoorten actief. Op het water ontstaan kleine korte golfjes. In De Bilt waait de wind gedurende jaarlijks gemiddeld meer dan 95% van het totale aantal uren met windkracht 1 of meer, in De Kooy bij Den Helder gedurende 99% van de tijd.

Matige wind

Windkracht 3 of 4 op de schaal van Beaufort met een 10 minuut gemiddelde windsnelheid van 12- 19 km/uur (3,4- 5,4 meter per seconde) voor windkracht 3 en 20 -28 km/uur (5,5- 7,9 meter per seconde) voor windkracht 4. In een matige wind, windkracht 3 waait stof of en bij windkracht 4 raakt bijvoorbeeld ook je haar in de war. Bij windkracht 3 bewegen bladeren en twijgen, bij windkracht 4 bewegen kleine takken. Spinnen, luizen en sprinkhanen verplaatsen zich niet bij windkracht 3, terwijl windkracht 4 ideaal is voor trekvogels. Kevers blijven dan aan de grond en muggen steken niet meer. Op zee veroorzaakt een matige wind kleine golven, bij windkracht 4 met brekende toppen en witte schuimkopjes. Een matige wind van windkracht 3 of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld (1971-2000) gedurende 44,79% van het totale aantal uren gemeten, in Den Helder is dat 77,61%.

Vrij krachtige wind

Een vrij krachtige wind of windkracht 5 op de schaal van Beaufort komt overeen met een 10-minuut gemiddelde windsnelheid van 29 - 38 km/uur (8,0- 10,7 meter per seconde). In een vrij krachtige wind waait stof gemakkelijk op zodat het hinderlijk kan zijn voor de ogen. Ook vuilcontainers blijven niet overeind. Zowel kleine takken met bladeren als hele bomen bewegen bij windkracht 5. De nachtelijke vogelstrek stopt, terwijl alle vliegen aan de grond blijven met uitzondering van horzels. Op het water ontstaan matige golven van een grotere lengte met opwaaiend schuim en overal witte schuimkoppen. Een wind met een kracht van 5 Beaufort of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld (over 1971-2000) gedurende 2,79% van het totale aantal uren gemeten, in Den Helder is dat gemiddeld 24,50%, in Vlissingen 28,13%.

Krachtige wind

Een krachtige wind van windkracht 6 op de schaal van Beaufort komt overeen met een 10 minuut gemiddelde windsnelheid van 30 - 49 km/uur (10,8 - 13,8 meter per seconde). Het kost dan heel wat moeite de paraplu overeind te houden. In draden hoor je de wind fluiten. Grote boomtakken raken in beweging en van de kleine vogelsoorten zijn er nog maar weinig in de lucht. Nachtvlinders en bijen vliegen ook niet meer. Op het water ontstaan grotere golven met overal brekende koppen en veel opwaaiend schuim.

Vanaf windkracht 6 geeft het KNMI windwaarschuwingen voor de scheepvaart die te vinden zijn op internet en NOS teletekst pagina 710 en te beluisteren zijn via de marifoon.

Harde wind

Een harde wind of windkracht 7 op de schaal van Beaufort komt overeen met een 10 minuut gemiddelde windsnelheid van 50 - 61 km/uur (13,9-17,1 meter per seconde). In een harde wind is het lastig om tegen de wind in te lopen of fietsen. Hele bomen raken in beweging. Kleine vogels zoeken een schuilplek en vlinders en horzels vliegen niet meer. Een harde wind veroorzaakt op het water hogere golven met overal brekende koppen en schuimstrepen. Windkracht 7 of meer wordt in De Bilt jaarlijks gemiddeld slechts in 0,03% van het totale aantal uren gemeten, in De Kooy bij Den Helder is dat 2,18%, in Vlissingen 3,48%.

Het KNMI geeft bij windkracht 7 windwaarschuwingen uit voor de scheepvaart die te vinden zijn op internet en NOS Teletekst pagina 710 en te beluisteren zijn via de marifoon.

Stormachtige wind

Een stormachtige wind of windkracht 8 op de schaal van Beaufort komt overeen met een 10 minuut gemiddelde windsnelheid van 62 - 74 km/uur (17,2- 20,7 meter per seconde). In vlagen kan de wind snelheden bereiken van rond 100 km/uur. Lopen is dan lastig ook als de wind van opzij waait. Twijgen breken af en er zijn nog maar weinig vogels in de lucht. Alleen libellen vliegen nog altijd. Op het water leidt een stormachtige wind tot matig hoge golven met een flinke kamlengte. Golftoppen waaien af en vormen goed ontwikkelde schuimkoppen.

Bij windkracht 8 geeft het KNMI voor de verschillende districten stormwaarschuwingen uit voor de scheepvaart die onder meer te vinden zijn op internet en NOS Teletekst pagina 710 en te beluisteren zijn via de marifoon. Bij windstoten van meer dan 75 km/uur geeft het KNMI waarschuwingen uit voor zware windstoten, bij meer dan 100 km/uur voor zeer zware windstoten. Wordt op minstens twee kuststations of landinwaarts in een gebied tenminste ter grootte 50 bij 50 kilometer of langs een buienlijn van zeker 50 kilometer lengte, een groot gebied dus, een vlagerige wind verwacht met uitschieters van meer dan 100 kilometer per uur dan kan het KNMI ook een Weeralarm voor zeer zware windstoten afgeven. Via Meteoalarm.eu wordt door het KNMI in Europees verband gewaarschuwd voor de windstoten.

Strom

Bij storm of windkracht 9 op de schaal van Beaufort ligt het 10 minuut gemiddelde van de windsnelheid tussen 75 en 88 km/uur (20,8 - 24,4 meter per seconde). Een storm gaat meestal vergezeld van zware tot zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur. Een storm leidt tot schade aan dakpannen en schoorsteenkappen en veroorzaakt lichte schade in de bossen. Tijdens een storm wagen alleen de zwaluwen en eenden zich nog in de lucht, alle insecten blijven aan de grond. Op zee zijn hoge golven te zien met zware schuimstrepen en rollers. Door verwaaid schuim is het zicht boven zee slecht.

Het KNMI geeft voor de scheepvaart en voor de verschillende districten stormwaarschuwingen uit bij windkracht 9 die te onder meer vinden zijn op internet en NOS Teletekst pagina 710 en te beluisteren zijn via de marifoon. Als de storm op grote schaal gepaard gaat met zeer zware windstoten dan geeft het KNMI een Weeralarm af voor zeer zware windstoten. Wanneer de storm vergezeld gaat van sneeuw wordt een Weeralarm afgegeven voor sneeuwstorm. Het Weeralarm van het KNMI is onder meer te vinden op internet en NOS Teletekst pagina 713. Ook voor het wegverkeer worden dan extra waarschuwingen gegeven, die onder meer te vinden zijn op NOS Teletekst pagina 730. Een Weeralarm wordt in de zomermaanden ook gegeven wanneer op grote schaal windkracht 9 wordt verwacht. Een zomerstorm komt niet vaak voor en leidt in het recreatieseizoen met veel caravans op de weg en kwetsbare zeilboten op het water al snel tot gevaarlijke situaties en grote problemen. Via Meteoalarm.eu wordt door het KNMI in Europees verband gewaarschuwd voor storm en windstoten.

Zware storm

Zware storm of windkracht 10 op de schaal van Beaufort levert windsnelheden op tussen 89 en 102 km/uur (24,5 - 28,4 meter per seconde). Zo'n storm gaat vergezeld van zeer zware windstoten van meer dan 100 km/uur en soms worden snelheden bereikt van circa 150 km/uur. Een zware storm leidt tot grote schade aan gebouwen, bomen kunnen worden ontworteld en flinke takken breken af. In de volle wind is het ook voor volwassenen moeilijk om je staande te houden. Ook in het verkeer is een storm hinderlijk met extra risico's voor (brom)fietsers, motorrijders, vrachtauto's, auto's met aanhanger en caravans. Alle vogels blijven bij windkracht 10 aan de grond. Op zee gaat een storm vergezeld van zeer hoge golven met lange verstortende schuimkammen en zware overslaande rollers. De zee ziet wit van het schuim en het zicht wordt daardoor zeer beperkt. Een zware storm vergezeld van sneeuw leidt tot volledige ontwrichting van het verkeer en openbaar vervoer. De wegen raken dan versperd door meters hoge sneeuwduinen.

Het KNMI geeft bij zware storm voor de verschillende districten stormwaarschuwingen uit voor de scheepvaart en waarschuwingen voor het verkeer. De wind- en stormwaarschuwingen zijn onder meer te vinden op internet en NOS Teletekst pagina 710 en te beluisteren via de marifoon. Bij een zware storm geeft het KNMI ook een Weeralarm af voor zware storm en vaak ook voor zeer zware windstoten. Wanneer de storm vergezeld gaat van sneeuw wordt een Weeralarm afgegeven voor sneeuwstorm. Via Meteoalarm.eu wordt door het KNMI in Europees verband gewaarschuwd voor storm en windstoten.

Zeer zware storm

In een zeer zware storm of windkracht 11 bereikt de wind gemiddelde snelheden tussen 102 en 117 km/uur. In ons land komt dat weinig voor en dan meestal alleen aan de kust. In ruim honderd jaar is het vlak aan zee ongeveer tien keer voorgekomen dat de wind minstens een uur achtereen die kracht bereikte.

Op zee leidt zo’n storm tot buitengewoon hoge golven en is het water bedekt met lange schuimstrepen. Hoogst zelden haalt de wind een nog hoger gemiddelde van orkaankracht. Tijdens windstoten worden zulke snelheden echter vaker gehaald maar wanneer de wind gemiddeld al een snelheid heeft van meer dan 100 km/uur kunnen windstoten 130 tot 150 km/uur halen. Dat levert levensgevaarlijke situaties op, zeker boven land waar de wind vooral rond hoge gebouwen heel verraderlijk is.

Een zeer zware storm is alleen al gevaarlijk door rondvliegende objecten, zoals dakpannen, golfplaten of andere materialen en takken. Gebouwen en auto’s lopen grote schade en ook in steden is het ronduit gevaarlijk. Grote bomen worden ontworteld, ook bomen die eerdere stormen hebben overleefd. In de bossen veroorzaakt een zware tot zeer zware storm enorme schade. In het verkeer is een zeer zware storm uitermate hinderlijk en gevaarlijk.

Het kost wandelaars veel moeite overeind te blijven en fietsers komen nauwelijks tegen de wind in. Ze worden gemakkelijk van de weg gedrukt, net als bromfietsers, vrachtauto’s, auto’s met aanhanger en caravans. Wegen, dijken en bruggen moeten worden afgesloten en ook het openbaar vervoer en de luchtvaart ondervinden ernstige hinder of worden onmogelijk.

De windwaarschuwingen van het KNMI voor de scheepvaart zijn naast internet ook te vinden op NOS Teletekstpagina 710, alle overige waarschuwingen op pagina 713.

Orkaan

Orkaan is windkracht 12, de hoogste trap van de schaal van Beaufort. Van een orkaan is sprake als de windsnelheid gemiddeld over minstens 10 minuten 117 km per uur of meer is. Een orkaan is de gevaarlijkste storm die in ons land mogelijk is. Het is dan levensgevaarlijk en de schade is enorm. Het KNMI geeft in geval van een orkaan een Weeralarm uit waarin precies wordt aangegeven waar en wanneer de wind zijn hoogtepunt bereikt en hoe het verdere verloop van de storm is. Bovendien wordt vermeld wat de gevolgen zijn van de wind en hoe gevaarlijk de situatie is. Orkaankracht wordt in ons land zelden bereikt: sinds 1901 slechts op drie dagen en meestal alleen gedurende korte tijd.

 • Kracht*
 •  
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • Benaming
 •  
 • Stil
 • Zwak
 • zwak
 • Matig
 • matig
 • Vrij krachtig
 • Krachtig
 • Hard
 • Stormachtig
 • Strom
 • Zware storm
 • Zeer zware storm
 • Orkaan
 • Snelheid km/h
 • (gem. over 10 min.)
 • 0 - 1
 • 1 - 5
 • 6 - 11
 • 12 - 19
 • 20 - 28
 • 29 - 38
 • 39 - 49
 • 50 - 61
 • 62 - 74
 • 75 - 88
 • 89 - 102
 • 103 - 117
 • > 117
 • Snelheid m/sec
 • (gem. over 10 min.)
 • 0 - 0,2
 • 0,3 - 1,5
 • 1,6 - 3,3
 • 3,4 - 5,4
 • 5,5 - 7,9
 • 8,0 - 10,7
 • 10,8 - 13,8
 • 13,9 - 17,1
 • 17,2 - 20,7
 • 20,8 - 24,4
 • 24,5 - 28,4
 • 28,5 - 32,6
 • > 32,6
 • Knopen
 • m/sec (gem. over 10 min.)
 • <1
 • 1 -3
 • 4 - 6
 • 7 - 10
 • 11 - 16
 • 17 - 21
 • 22 - 27
 • 28 - 33
 • 34 - 40
 • 41 - 47
 • 48 - 55
 • 56 - 63
 • > 63
 • Kenmerken
 •  
 • Rook stijgt recht of bijna recht omhoog
 • Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen
 • Wind merkbaar in gezicht
 • Stof waait op
 • Haar in de war; kleding flappert
 • Takken maken zwaaiende bewegingen
 • Paraplu's met moeite vast te houden
 • Het is lastig tegen de wind in te lopen/fietsen
 • Voortbewegen zeer moeilijk
 • Schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg
 • Grote schade aan gebouwen
 • Enorme schade aan bossen
 • Verwoestingen
* de windkracht volgens Beaufort wordt bepaald uit het gemiddelde van de windsnelheid over 10 minuten.
 
 
 
 
 
 
 

Voor de informatie op de site van Meteo Beverwijk gelden een disclaimer , en copyright notice en regels t.b.v bescherming van persoonsgegevens.
Copyright © 2004 - 2016 Meteo Beverwijk.