Kleiner
Groter

Luchtvochtigheidscalculator

De basis van de berekeningen is de aanpassing voor de verzadigde dampdruk (Vergelijking 1),
de zogenaamde Magnus formule.
De relatieve vochtigheid is gedefinieerd als de verhouding van de momentane dampdruk om verzadigde dampdruk (vergelijking 2).
Wanneer het dauwpunt temperatuur wordt gedefinieerd als de verzadigde dampdruk gelijk is aan de huidige dampspanning. Uit deze twee definities volgt onmiddellijk vergelijking 3,
de formule voor de berekening van de relatieve vochtigheid van de dauwpunt temperatuur.
De vierde Vergelijking beschrijft de omgekeerde berekening van het dauwpunt van de relatieve vochtigheid en de huidige temperatuur. Dit vierde Vergelijking is in principe niet anders dan de T verdwenen na de eerste Vergelijking met de verzadigde dampdruk van de werkelijke dampspanning (en niet de huidige verzadigde dampdruk) wordt gebruikt voor, zodat het dauwpunt temperatuur en niet het resultaat komt als een normale temperatuur. Uit de algemene gas vergelijking resultaten in de vijfde Vergelijking .

Alle vergelijkingen zijn voor een constante dampspanning. Omdat de dampspanning door een hydrostatische druk (gewicht van de waterdamp in de kolom ") is deze veronderstelling juist is, zolang de totale hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer blijft hetzelfde.

Namen:

 • r = relatieve vochtigheid
 • T = temperatuur in ° C
 • TK = temperatuur in Kelvin (TK = T + 273,15)
 • TD = dauwpunt temperatuur in ° C
 • DS = dampspanning in hPa
 • SDD = verzadigde dampdruk in hPa
parameters:
 • a = 7,5
 • b = 237,3 voor T> = 0
 • a = 7.6b = 240,7 voor T <0 boven water (dauwpunt)
 • a = 9.5, b = 265,5 voor T <0 op het ijs (vorst punt)
 • R* = 8314,3 J / (kmol * K) (universele gasconstante )
 • mw = 18.016 kg (moleculair gewicht van de waterdamp)
 • AF = absolute vochtigheid in gram waterdamp per m3 lucht

formules:
 • SDD (T) = 6,1078 * 10 ^ ((a * T) / (b + T))
 • DS (r, t) = r/100 SDD * (T)
 • r (T, TD) = 100 * SDD (TD) / SDD (T)
 • TD (r, t) = b * v / (av) v (r, t) = log10 (DS (r, t) / 6.1078)
 • AF (r, TK) = 10 m ^ 5 *w/ R* DS * (r, t) / TK, AF (TD, TC) = 10 m ^ 5 *w/ R* * SDD (TD) / TC
Invoer:
(Tussen 0 en 100°C)
Relatieve vochtigheid Dauwpunt


 
Resultaat:

Toelichting:

De lucht is een mengsel van verschillende gassen. Een van deze gassen is waterdamp. De hoeveelheid waterdamp die in lucht kan worden opgenomen, is echter beperkt. Hoe warmer de lucht, hoe meer waterdamp deze kan opnemen.

De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur. Aangezien de maximale hoeveelheid aan waterdamp stijgt met stijgende temperatuur, daalt de relatieve luchtvochtigheid met stijgende temperatuur(en vice versa).

Het dauwpunt wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de werkelijke waterdamp in de lucht maximaal is (100% relatieve vochtigheid). Bij een relatieve luchtvochtigheid van 100% is het dauwpunt dan ook gelijk aan de luchttemperatuur. Het dauwpunt is dus een temperatuurs onafhankelijke grootte. Een manier om het dauwpunt te meten is het afkoelen van een metaal totdat de waterdamp op het metaal neerslaat. Op dat moment is de temperatuur gelijk aan het dauwpunt.

Er bestaat geen formule voor het berekenen van de luchtvochtigheid aan de hand van het dauwpunt. De calculator gebruikt voor het berekenen van de luchtvochtigheid aan de hand van het dauwpunt een benaderingsmethode. Een nauwkeurige omzetting is alleen mogelijk met experimentele tabellen.

Van temperatuur + relatieve vochtigheid en temperatuur + dauwpunt kan ook het absolute vochtgehalte van de lucht per kubieke meter in grammen waterdamp berekend worden.

 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de informatie op de site van Meteo Beverwijk gelden een disclaimer , en copyright notice en regels t.b.v bescherming van persoonsgegevens.
Copyright © 2004 - 2016 Meteo Beverwijk.